ค้นหาประกาศ

ลักษณะเพิ่มเติม
       
ซื้อบ้านในนามบริษัท ขายอย่างไรให้ถูกต้อง
ซื้อบ้านในนามบริษัท จะขายอย่างไรให้ถูกต้อง?
ท่านที่ครอบครองบ้านในนามบริษัทหากจะขายท่านสามารถขายได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. ขายพร้อมกับบริษัทไป
2. ขายเฉพาะบ้านเหลือบริษัทไว้
วิธีแรก ขายพร้อมกับบริษัทไป แบบนี้ไม่ค่อยยุ่งยากเพียงแค่เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากเจ้าของเดิมโดยแจ้งแก้ไขผู้ถือหุ้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปเป็นชื่อหุ้นส่วนเจ้าของรายใหม่ก็เสร็จสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินแต่อย่างใด
ข้อดี ฝ่ายผู้ขายไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่แล้ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข้อเสีย ฝ่ายผู้ซื้อต้องตรวจสอบว่าบริษัทที่เราซื้อมามีหนี้สินอื่นๆหรือไม่ มิเช่นนั้นเราจะต้องรับหนี้สินเจ้าของเดิมมา และที่สำคัญต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดีที่สุดให้ทนายความเป็นผู้ดำเนิน
วิธีที่ 2 ขายให้บุคคลโดยเหลือบริษัทไว้ อาจจะเป็นเพราะบริษัทยังประกอบกิจการอื่นอยู่ หรือผู้ซื้อรายใหม่ไม่ประสงค์จะเอาบริษัท วิธีนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน และเสียค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งอัตราจะเสียค่าธรรมเนียมมากกว่าบุคคลธรรมดา
ข้อดี ฝ่ายผู้ซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องหนี้สินของบริษัทเดิม
ข้อเสีย ฝ่ายผู้ขายหากยังคงบริษัทไว้โดยไม่ดำเนินธุรกิจใดๆ หรือซื้อบ้านเพราะเหตุอื่นเช่น รวมหุ้นกันซื้อ หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ จะต้องเสียภาษีประจำปี หรือจัดทำงบดุลปประจำปี ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายทุกปี
วิธีหลังนี้ แนะนำให้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและชำระภาษีค้างจ่ายให้เรียบร้อย
 
ปรึกษาคดี หรือจ้างว่าความ ติดต่อทีมทนาย สำนักงานคงเกียรติภาคิน
โทร และ ไลน์ 081 9525875

เปิด 10.00 น. - 18.00 น. จันทร์ - เสาร์ | Office hours 10.00 am - 6.00 pm MON - SAT

Copyright © 2014 www.GoodPattaya.com อสังหาริมทรัพย์สำหรับเช่า และ ขาย ในพัทยา นาเกลือ จอมเทียน บ้านอำเภอ บางเสร่ ศรีราชา จ.ชลบุรี ประเทศไทย